Codestus

I'm a Frontend Developer. I have experiences about

React.

Những hàm Javascript siêu đơn giản nhưng hữu ích

Xung quanh sự phát triển nổi trội với lối ngôn ngữ thiên về Functions thay vì Class , JavaScript sinh ra một số hàm đơn giản nhưng hữu ích có thể sẽ cần đến trong những dự án mà bạn phát triển.

Đọc thêm

Chi tiết về upload file trong HTML / Javascript

Khả năng Upload file là một tính năng được yêu cầu cho một số trang web và ứng dụng phổ biến hiện nay. Từ việc Upload hình ảnh trên mảng xã hội cho avatar hay resume, lưu các file .pdf, .docx. Hầu như đã xuất hiện ở mọi nơi.

Đọc thêm

Tìm hiểu về useMomo và cách sử dụng hợp lý?

Khi ứng dụng của bạn mở rộng (scales), vấn đề về hiệu xuất sẽ nhiều hơn và hơn thế nữa. Trong khi React đã làm rất tốt khả năng tối ưu và rất nhanh

Đọc thêm

Xây dựng UI Component Design Systems dành cho lập trình viên Frontend (Phần 1)

Thiết kế hệ thống UI Component (User Interface Component) cho phép các nhóm phát triển giới thiệu về trải nghiệm hình ảnh và các chức năng nhất quán của người dùng khác nhau giữa các sản phẩm và ứng dụng.

Đọc thêm

CSS Grid #1: Tìm hiểu về Grid

Chúng ta hãy bắt đầu thay suy nghĩ về CSS Grid đi nhé. Đây là Cheatsheet về mọi thứ bạn có thể làm với Grid để bắt đầu vào năm 2021!

Đọc thêm

Debounce là gì trong javascript?

Các sự kiện như scroll, movemouse, click hao tốn của chúng ta rất nhiều tài nguyên mỗi khi nó được gọi để thực hiện một hành động. Sử dụng `debounce` nhằm mục đích giảm hao tổn tài nguyên bằng cách ngăn một chức năng được gọi nhiều lần liên tiếp.

Đọc thêm

Tìm hiểu về React hook useEffect

Kể từ khi các hooks sinh ra trong phiên bản v1.6. Nó đã kiến React rút ngắn được cách viết, nhưng đánh đổi với điều đó là chúng tương đối khó đối khi mới bắt đầu tìm hiểu.

Đọc thêm

Làm thế nào để kết hợp React Hooks với Class Component

Mặc dù mục tiêu phát triển của React Hooks từ functional component sinh ra không phải phục vụ cho mục đích sử dụng nó bên trong một class components.

Đọc thêm

Sử dụng React-Query để fetch dữ liệu

Để khôi phục niềm tin của bạn vào việc đồng bộ hóa dữ liệu trạng thái máy chủ với thư viện React Query được cấu hình trước. Xem cách bạn có thể đưa logic tìm nạp, bộ nhớ cache và cập nhật vào một vài dòng mã dễ hiểu với các móc tự động hóa đơn giản được trình bày trong hướng dẫn này.

Đọc thêm

Cache dữ liệu lấy từ API qua ví dụ đơn giản

Cache không còn là một từ quá xa lạ đối với một lập trình viên web. Chúng ta hay nghe tới nó khi xử lý các yêu cầu truy vấn ở phía máy chủ khi xử lý các yêu cầu có tính thường xuyên và lặp dữ liệu

Đọc thêm

React Virtual DOM được hiểu như thế nào 

Nếu bạn sử dụng react hoặc đang trong quá trình học React, bạn sẽ nghe qua một thuật ngữ React Virtual DOM

Đọc thêm

Clean up memory leak trong React useEffect

Memory leak không còn là thuật ngữ quá xa lạ đối với các bạn khi làm việc với React. Đôi khi bạn sẽ thấy thông báo lỗi về rò rì bộ nhớ, điều này cảnh báo rằng chúng ta phải khắc phục nó ngay để tránh tác hại to lớn mà nó mang lại

Đọc thêm