Codestus.com

Go back

Cheatsheet và ví dụ về cách xử lý dữ liệu trong React

Published at: 21/02/2021

6 mins read

Có nhiều cách để tìm nạp dữ liệu từ API bên ngoài trong React, nhưng bạn nên sử dụng cách nào cho các ứng dụng của mình vào năm 2021?

Trong bài viết này, chúng ta hãy xem lại 5 cách phổ biến được xử dụng để xử lý tìm nạp dữ liệu với React thực hiện các yêu cầu HTTP đến các REST API

Chúng ta sẽ không chỉ đề cập đến cách tìm nạp dữ liệu. Phải thực hiện, xử lý tốt nhất trạng thái tải và lỗi khi tìm nạp dữ liệu của chúng ta.

Nào, cùng bắt đầu thôi.

Đối với tất cả các ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng một endpoint từ API JSON phổ biến, hoặc bạn vẫn có thể sử dụng API của riêng mình mà bạn đã tạo (chẳng hạn như sử dụng mongodb và expressjs để xây dựng api, lưu trữ) hoặc bất kỳ API công khai nào khác.

1. Sử dụng Fetch API

Cách tìm nạp dễ nhất chúng ta có thể sử dụng trong React là sử dụng phương thức fetch mặc định mà javascript đã cung cấp.

fetch là một công cụ được tích hợp vào hầu hết các trình duyệt hiện đại, có thể truy cập thông quá đối tượng window của trình duyệt bằng window.fetch() và cho phép chúng ta thực hiện các yêu cầu HTTP một cách dễ dàng, fetch trả về một Promise.

Cùng tìm hiểu về Promise nếu bạn chưa nghe qua thuật ngữ này, còn bây giờ hãy quay lại bài viết của chúng ta.

Để thực hiện một yêu cầu lấy dữ liệu (GET) với fetch. Chúng ta chỉ cần điền đường dẫn API vào tham số thứ nhất của fetch.

fetch("API_ENPOINT")

Chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu này, trong một React Component bằng cách đợi đối tượng component đã được mounted sẽ thực hiện gọi fetch bên trong đó

Để làm như vậy, chúng ta thực hiện yêu cầu của mình trong hook useEffect đối với functional component, componentDidMount() đối với class component và chúng ta phải đảm bảo cung cấp một mảng phụ thuộc trống làm đối số thứ hai (dành cho functional component) để yêu cầu của chúng tôi chỉ được thực hiện một lần.

Trong lần gọi lại .then () đầu tiên, chúng ta kiểm tra xem phản hồi (response.ok). Nếu vậy, chúng ta trả về phản hồi của mình để chuyển cho phần tiếp theo, sau đó gọi lại dưới dạng dữ liệu JSON, vì đó là dữ liệu mà chúng ta sẽ lấy lại từ API người dùng ngẫu nhiên của mình.


function App() {
	const [data, setData] = useState([]);
	
	useEffect(() => {
		// API_ENDPOINT là bất kỳ đường dẫn API nào trả về dạng JSON
		fetch("API_ENDPOINT")
			.then(response => {
				// Kiểm tra trạng thái phản hồi
				if(!response.ok) {
					throw new Error(response);
				}
				
				// Phản hồi không lỗi, trả về JSON cho then tiếp theo lấy dữ liệu
				return response.json();
			})
			.then(data => {
				// Lấy dữ liệu và setState cho data
				setData(data);
			})
			.catch(err => alert("Có lỗi"))
			.finally(() => {
				console.log("End")
			})
	}, [])
	
	return <div>Demo</demo>
}

Như đoạn mã trên, chúng ta sẽ gọi hàm fetch bên trong useEffect hook chỉ một lần duy nhất (dependencies [] hiểu nhanh nó chỉ chạy lần đầu tiên) sau khi component đã render.

Trong đó, chúng ta thực hiện gọi đến API_ENDPOINT để lấy dữ liệu, trong quá trình xử lý nếu không gặp vấn đề sẽ chuyển đến then đầu tiên để kiểm tra trạng thái phản hồi và trả về json cho then tiếp theo để setState cho biến data lấy dữ liệu render lên giao diện. Ngược lại, nếu gặp lỗi hàm catch sẽ được gọi và hiển thị thông báo. Riêng finally, hàm này sẽ được kích hoạt sau khi thencatch đã chạy xong, chúng ta có thể tận dụng nó để làm trạng thái chờ loading khiến trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Sử dụng fetch rất tiện lợi cho dự án. Nhưng với quy mô lớn hơn, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng một thư viện HTTP khác thay thế như axios được đề cập ngay bên dưới.

2. Sử dụng thư viện Axios

Cách tiếp cận thứ hai để thực hiện các yêu cầu với React là sử dụng thư viện axios.

Để sử dụng nó, chúng ta cần cài đặt nó thông qua npm

npm install axios

Sau đó chúng ta sẽ cần import vào đầu trang của component.

Những gì axios cho phép chúng ta sử dụng có cú pháp giống như fetch đã đề cập và chúng đều trả về một Promise, nhưng thay vì sử dụng then đầu tiên để kiểm tra phản hồi và trả về json thì axios sẽ hỗ trợ chúng ta giải quyết điều đó.

Ngoài ra, nó cho phép chúng ta lấy dữ liệu json phản hồi bằng việc truy cập response.data.

Điều tiện lợi khi sử dụng axios là nó có cú pháp ngắn hơn nhiều so với fetch và bao gồm nhiều cài đặt, công cụ, tính năng hỗ trợ tốt hơn mà fetch không có. Chi tiết về axios

Tất cả những lý do này nói lên tại sao nó trở thành thư viện HTTP tốt nhất dành cho các nhà phát triển React. Ví dụ axios

3. Sử dụng async/await, try catch thay thế cho Promise.then, Promise.catch

Trong phiên bản ES7, nó đã được đề cập để giải quyết vấn đề của promise bằng cách sử dụng async/await.

Lợi ích của nó giúp chúng ta loại bỏ thao tác rườm rà .then, .catch.finally callbacks và lấy dữ liệu, bắt lỗi cũng đơn giản hơn.

Nói cách khác, chúng ta không phải dựa vào cách lệnh gọi lai khi chúng ta sử dụng async/await

Ví dụ async/await

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo một hàm async gọi là getData. Và gọi nó bên trong useEffect như vậy là có thể lấy dữ liệu từ API như mong muốn.

Kết luận

  • Như vậy là chúng ta đã có thể thực hiện tìm nạp dữ liệu trong react, nó không quá khó để thực hiện. Hãy xem chi tiết và nếu có vấn đề bạn có thể bình luận bên dưới nhé.
  • Bạn có thể tìm hiểu thêm về Promise và async/await nếu nó còn quá xa lạ