Codestus

JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình động. Nhẹ và phổ biến, hầu như hiện nay được sử dụng trên hầu hết các trang web. Là ngôn ngữ có thể làm việc phía máy khách và hiện tại có thể xử lý ở phía máy chủ. Nó là môn ngôn ngữ thông dụng và mang không nhiều tính OOP.

October 01, 2023

Bổ sung một số kỹ năng debug với console.log() 

Nếu bạn so sánh cả hai, bạn sẽ thấy điều này hữu ích như thế nào. Tránh nhầm lẫn các giá trị của các biến khi chúng ta debug bằng mắt.

2 phút đọc

301 lượt xem

October 01, 2023

Làm thế nào để cancel request trong Axios?

Bài viết ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề này chỉ cho bạn 2 cách riêng biệt để cancel một request đang gửi đi trong Axios.

2 phút đọc

802 lượt xem

October 01, 2023

Typescript - Biên dịch & đóng gói thư viện với Webpack 

Cấu hình các files Webpack giữa các dự án có thể khác nhau vì nó là một công cụ và các nhà phát triển sẽ luôn giữ nó làm tất cả mọi việc. Nhưng một thư viện đơn giản như hiện tại, tất cả những gì chúng ta cần làm là bundle ra các mã theo chuẩn `es5`.

7 phút đọc

1361 lượt xem

October 01, 2023

CSRF Protection và những điều cần phải biết

Mọi người có tự hỏi vì sao một số email khi nhận được lại nằm trong thư mục spam?. Thành thật mà nói thì hãy thận trọng khi truy cập một trang web tràn ngập quảng cáo và chiêu dụ đá số đã được đính kèm trong mail đó.

6 phút đọc

5920 lượt xem

October 01, 2023

Cache dữ liệu lấy từ API qua ví dụ đơn giản

Cache không còn là một từ quá xa lạ đối với một lập trình viên web. Chúng ta hay nghe tới nó khi xử lý các yêu cầu truy vấn ở phía máy chủ khi xử lý các yêu cầu có tính thường xuyên và lặp dữ liệu

5 phút đọc

6908 lượt xem