Codestus

Laravel

Laravel là một framework phát triển ứng dụng web với cú pháp đơn giản, dễ sử dụng và được hỗ trợ đầy đủ. Là nền móng công nghệ để xây dựng một ứng dụng chỉnh chu về mặt tính năng

October 01, 2023

Xây dựng tính năng đặt lịch đăng bài với Laravel

Trong wordpress, đôi khi bài blog bạn vừa soạn thảo không được đăng ngay trong lúc đó, bạn sẽ muốn lên lịch đăng bài cho nó vào ngày hôm sau. Yes, cứ đặt lịch đăng bài cho nó thôi vì tính năng đó đã được xây dựng sẵn từ Wordpress.

5 phút đọc

4373 lượt xem