Codestus

HTML/CSS

Tuy không phải là ngôn ngữ lập trình, nhưng đây là 2 ngôn ngữ đã đặt nền móng cho lập trình web. Một trang web đẹp không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào 2 ngôn ngữ HTML/CSS

October 01, 2023

Cách lấy giá trị thuộc tính CSS với Javascript

Đôi khi, khi phát triển dự án chỉ sử dụng CSS sẽ không đủ đối với nhu cầu bạn cần cho một hiệu ứng cần xây dựng. Bạn sẽ cần điều chỉnh được giá trị CSS với Javascript. Nhưng làm sao để lấy giá trị trong CSS để có thể làm việc này?

3 phút đọc

5035 lượt xem

October 01, 2023

Góc nhìn trực quan về Javascript: Hoisting

Hoisting là một trong những thuật ngữ thông dụng mà lập trình viên JS đều phải nghe qua. Vậy Hoisting là gìtrong javascript mà nó lại biến thành một thuật ngữ được tìm kiếm nhiều đến vậy.

3 phút đọc

5510 lượt xem

October 01, 2023

Các kỹ thuật viết code javascript mà bạn không thể không biết

Từ lúc ra đời đến nay, javascript đã thay đổi rất nhiều, tính đến nay. Chúng ta có hàng chục các viết cho 1 điều kiện trong javascript, rất nhiều các để giải quyết 1 vấn đề, có thể rất dài dòng hoặc phức tạp. Đến nay, các cách giải quyết dang được các nhà sáng lập JavaScript đơn giản hoá nó bằng các cách thức đơn giản hơn qua từng phiên bản.

3 phút đọc

5203 lượt xem

October 01, 2023

Cheatsheet và ví dụ về cách xử lý dữ liệu trong React

Có nhiều cách để tìm nạp dữ liệu từ API bên ngoài trong React, nhưng bạn nên sử dụng cách nào cho các ứng dụng của mình vào năm 2021? Trong bài viết này, chúng ta hãy xem lại 5 cách phổ biến được xử dụng để xử lý tìm nạp dữ liệu với React thực hiện các yêu cầu HTTP đến các REST API

4 phút đọc

5155 lượt xem

October 01, 2023

Cùng tìm hiểu về Promise và Async/Await trong JavaScript qua các ví dụ

Mọi thứ trên web hiện nay đều có xu hướng tiêu tốn thời gian, nếu bạn thực hiện một lệnh gọi API để truy vấn dữ liệu, bạn có thể sẽ cần đợi một khoảng thời gian để phía Server phản hồi. Vì thế, lập trình bất đồng một là kỹ năng cần thiết mà lập trình viên cần biết.

6 phút đọc

9898 lượt xem