Codestus

HTML/CSS

Tuy không phải là ngôn ngữ lập trình, nhưng đây là 2 ngôn ngữ đã đặt nền móng cho lập trình web. Một trang web đẹp không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào 2 ngôn ngữ HTML/CSS

October 01, 2023

Xây dựng UI Component Design Systems dành cho lập trình viên Frontend (Phần 2)

Có 2 cách để chúng ta thiết kế, xây dựng hệ thống. Lựa chọn phù hợp chủ yếu dựa trên việc bạn là ai và bạn cần đạt được những gì.

4 phút đọc

5949 lượt xem

October 01, 2023

Lưu trữ JWT thế nào cho an toàn?

Trong những năm gần đây, JWT đã được sử dụng rộng rãi như một phương pháp xác thực và uỷ quyền sử dụng trong các ứng dụng web/app.

6 phút đọc

6353 lượt xem

October 01, 2023

Emmet, Abbreviations trong VSCode

Mức độ hiệu quả của công việc dựa vào chất lượng, năng xuất mà chúng ta bỏ ra. Trong kỹ thuật, năng xuất lập trình (phát triển phần mềm) có thể được tính dựa trên số lượng mã xây dựng và thời gian chúng ta dành cho nó, chất lượng của những dòng mã.

4 phút đọc

7416 lượt xem

October 01, 2023

6 Design Patterns thông dụng trong JavaScript cần biết

Để tiến sâu hơn trong lập trình với ngôn ngữ JavaScript, các bạn nên tích luỹ thêm các kiến thức về các design patterns để giúp code tốt, có cấu trúc và có tổ chức rõ ràng hơn.

6 phút đọc

12384 lượt xem

October 01, 2023

Tìm hiểu phần tử Dialog trong HTML

Diablog (được biết đến là một phương thức hộp thoại được cung cấp sẵn trong phiên bản HTML5) là một hộp thoại cho trang web. Nó cũng được gọi là Modal dialog

3 phút đọc

6640 lượt xem