Codestus

React

React là một công nghệ framework được phát triển từ JavaScript thuần bởi Facebook. Công nghệ này hiện được có sức hút vượt trội so với Vue và Angular trong thời điểm hiện tại.

October 01, 2023

Xây dựng Confirm Dialog trong React

Confirm dialog (hay tiếng việt gọi là “hộp thoại xác nhận”) là một trong những thành phần tương tác người dùng phổ biến nhất được thấy trong các ứng dụng ngày nay khi người dùng thực hiện một hành động quan trọng nào đó có khả năng ảnh hưởng cao và không thể hoàn tác

9 phút đọc

148 lượt xem

October 01, 2023

Tìm hiểu về “useSyncExternalStore” hook trong React

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về `useSyncExternalStore` hook. Đây là một hook hữu ích khi bạn cần tích hợp tính năng quản lý states không có React trong ứng dụng của mình.

3 phút đọc

142 lượt xem

October 01, 2023

Tìm hiểu về “use” hook trong React

Trong bài viết này, hãy cùng nhau tìm hiểu về công dụng của “use” hook. Lưu ý rằng Hook này chưa có sẵn chính thức trong React.

2 phút đọc

92 lượt xem

October 01, 2023

Drop drilling là gì và tránh nó thế nào trong React?

Prop Drilling là một khái niệm được nhắc đến trong React, đôi khi không thể tránh khỏi, trong nhiều trường hợp chúng ta không nên áp dụng nó. Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ xem xét nó là gì và lý do phải tránh nó như đề cập ở tiêu đề.

6 phút đọc

144 lượt xem

October 01, 2023

React Batching là gì? 

Batching trong React mô tả chi tiết triển khai nội bộ của React, giúp nhóm nhiều yêu cầu cập nhật trạng thái trong một lần cập nhật

3 phút đọc

110 lượt xem