Codestus

React

React là một công nghệ framework được phát triển từ JavaScript thuần bởi Facebook. Công nghệ này hiện được có sức hút vượt trội so với Vue và Angular trong thời điểm hiện tại.

October 01, 2023

Prop drilling và component composition trong React

Đôi khi tất cả những gì chúng ta cần để tránh việc prop drilling là một chút tái cấu trúc

2 phút đọc

418 lượt xem

October 01, 2023

Tại sao onClick={fn()} lại gây ra lỗi "too many re-renders" trong React?

Sự khác biệt ở trên là gì?. Tại sao trong ví dụ 2 trên ảnh lại gây ra tình trạng lặp vô hạn "too many re-renders" trong React?.

2 phút đọc

354 lượt xem

October 01, 2023

Làm thế nào để chia sẻ internal refs với component khác?

Thuộc tính `ref` trong React được sử dụng để truy cập một component children hoặc một DOM element. Chúng ta thường sử dụng `ref` với HOC được cung cấp từ React là `forwardRef` hoặc `useRef` hook. Nhưng bạn có bao giờ từ hỏi khi không biết 2 phương thức tương tác với `ref` ở trên có thể tồn tại trong một thời điểm hay không?.

3 phút đọc

292 lượt xem

October 01, 2023

Refresh token trong Axios như thế nào?

Việc triển khai `refresh token` có thể không còn xa lạ đối với nhiều frontend dev trong chúng ta.

5 phút đọc

1098 lượt xem

October 01, 2023

Axios Interceptors! Tại sao chúng ta cần nó?

Mặc dù đã sử dụng nó rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự tận dụng hết những gì nó đang có. Trong lần này, như tiêu đề đã đề cập, chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu một trong số những thứ quan trọng của Axios mà bạn cần phải biết là Axios Interceptor.

5 phút đọc

1210 lượt xem