Codestus

I'm a Frontend Developer. I have experiences about

React.

CSRF Protection và những điều cần phải biết

Mọi người có tự hỏi vì sao một số email khi nhận được lại nằm trong thư mục spam?. Thành thật mà nói thì hãy thận trọng khi truy cập một trang web tràn ngập quảng cáo và chiêu dụ đá số đã được đính kèm trong mail đó.

Đọc thêm

Trường hợp sử dụng useEffect và useLayoutEffect như thế nào?

Về mặt sử dụng thì cả 2 hook useEffect và useLayoutEffect đều có cách sử dụng giống nhau, nhưng sẽ khác nhau trong một số trường hợp. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cân nhắc xem xét các trường hợp khi sử dụng 2 React Hook này.

Đọc thêm

Sử dụng React Context như thế nào cho hiệu quả?

Ứng dụng Context trong React và useReducer tốt hơn và hiệu quả hơn như thế nào?

Đọc thêm

Cải thiện hiệu xuất tương tác form trong React

Xử lý form trong các ứng dụng React hiện tại là một điều không thể thiếu. Từ đó, nó cũng mang đến nhiều hệ luỵ về hiệu xuất nếu chúng ta xử lý sai về nó. Vậy làm thế nào để cải thiện hiệu xuất của Form trong React được cho là đúng?

Đọc thêm

Giám sát hiệu xuất ứng dụng với React Profiler

Sẽ tốt hơn nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể theo dõi và đánh giá được thời gian kết xuất và gửi thông tin đến máy chủ trong ứng dụng mà, điều này giúp chúng ta có thể kiểm soát và chủ động theo dõi hoạt động của ứng dụng hơn.

Đọc thêm

Một thủ thuật đơn giản để tối ưu quá trình kết xuất trong React

Chúng được gọi là các đối tượng mô tả giao diện người dùng. Chúng mô tả giao diện người dùng mà React sẽ tạo ra trên DOM.

Đọc thêm

Đặt điều kiện trong JSX như thế nào cho hợp lý?

Khi phát triển các components, việc đặt các điều kiện bên trong JSX làm đoạn mã của bạn trở nên lộn xộn và khó đọc hơn

Đọc thêm

Tất cả những gì bạn cần biết về Ref trong React

React Ref (React reference) hiểu đơn giản là một đối tượng tham chiếu đến một biến, một component giữ cho giá trị của nó không thay đổi giữa các lần `render` và truy xuất các giá trị đó thông qua key `current`.

Đọc thêm

Typescript - Biên dịch & đóng gói thư viện với Webpack 

Cấu hình các files Webpack giữa các dự án có thể khác nhau vì nó là một công cụ và các nhà phát triển sẽ luôn giữ nó làm tất cả mọi việc. Nhưng một thư viện đơn giản như hiện tại, tất cả những gì chúng ta cần làm là bundle ra các mã theo chuẩn `es5`.

Đọc thêm