Codestus

JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình động. Nhẹ và phổ biến, hầu như hiện nay được sử dụng trên hầu hết các trang web. Là ngôn ngữ có thể làm việc phía máy khách và hiện tại có thể xử lý ở phía máy chủ. Nó là môn ngôn ngữ thông dụng và mang không nhiều tính OOP.

October 01, 2023

Xây dựng Progress Bar khi Upload file với JavaScript

Tính năng này đã được triển khi ở các ông lớn như facebook, google... khi đó quá trình đăng tải tệp tin của bạn sẽ được hiển thị theo tỉ lệ phần trăm để giúp người dùng biết khi nào quá trình tải tệp hoàn thành. Điều này giúp ích rất nhiều đối với việc cải thiện trải nghiệm của người dùng.

9 phút đọc

8454 lượt xem

October 01, 2023

Kiến thức cơ bản về file package.json

Tệp package.json là phần cốt lõi của hệ sinh thái Node.js và là phần cơ bản nhất để hiểu và làm việc với Node.js, npm và cả JavaScript

5 phút đọc

10156 lượt xem

October 01, 2023

Javascript Tips #1: Array

Bài viết chủ yếu tổng hợp các kỹ thuật nhỏ nhưng có võ trong JS. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và xử lý các tính huống cơ bản một cách thông minh hơn

1 phút đọc

4562 lượt xem

October 01, 2023

6 cách khai báo function trong JavaScript

JavaScript là có thể coi một ngôn ngữ vô cùng phức tạp và vô số định nghĩa mà các người mới và các lão làng cũng phải lắc đầu. Tuy nhiên, trong sự phức tạp đấy nó mang ý nghĩa riêng cho các trường hợp mà chúng ta ứng dụng. Cách khai báo hàm trong JavaScript cũng vậy, có rất nhiều cách để chúng ta khai báo.

4 phút đọc

10654 lượt xem

October 01, 2023

Góc nhìn trực quan về Javascript: Event Loop

Event Loop, đó là một trong những điều mà các Javascript Developers rất khó có thể hiểu nó ở lần đầu tiên, nhất là đọc các bài viết miêu tả bằng code về nó. Nhưng với miêu tả trực quan thì khó, chúng ta có thể giải thích điều đó thông qua gif hình ảnh miêu tả hoạt động của Event Loop.

3 phút đọc

6682 lượt xem