Codestus

I'm a Frontend Developer. I have experiences about

JavaScript.

Xây dựng UI Component Design Systems dành cho lập trình viên Frontend (Phần 1)

Thiết kế hệ thống UI Component (User Interface Component) cho phép các nhóm phát triển giới thiệu về trải nghiệm hình ảnh và các chức năng nhất quán của người dùng khác nhau giữa các sản phẩm và ứng dụng.

Đọc thêm

Xây dựng UI Component Design Systems dành cho lập trình viên Frontend (Phần 2)

Có 2 cách để chúng ta thiết kế, xây dựng hệ thống. Lựa chọn phù hợp chủ yếu dựa trên việc bạn là ai và bạn cần đạt được những gì.

Đọc thêm

Cùng tìm hiểu về Promise và Async/Await trong JavaScript qua các ví dụ

Mọi thứ trên web hiện nay đều có xu hướng tiêu tốn thời gian, nếu bạn thực hiện một lệnh gọi API để truy vấn dữ liệu, bạn có thể sẽ cần đợi một khoảng thời gian để phía Server phản hồi. Vì thế, lập trình bất đồng một là kỹ năng cần thiết mà lập trình viên cần biết.

Đọc thêm

Promise Memoization Pattern

Nếu bạn đang tìm hiểu về cách triển khai bộ nhớ đệm (caching) cho Promise, thì đây sẽ là một bài viết dành cho bạn.

Đọc thêm

CSS Grid #1: Tìm hiểu về Grid

Chúng ta hãy bắt đầu thay suy nghĩ về CSS Grid đi nhé. Đây là Cheatsheet về mọi thứ bạn có thể làm với Grid để bắt đầu vào năm 2021!

Đọc thêm

Phân biệt async và defer trong thẻ script

Trong khi sử dụng thuộc tính async, quá trình phân tích cú pháp HTML đang diễn ra, bất kỳ tập lệnh nào có thuộc tính async đều được tìm nạp từ mạng một cách không đồng bộ cùng với quá trình phân tích cú pháp HTML.

Đọc thêm

Góc nhìn trực quan về Javascript: Event Loop

Event Loop, đó là một trong những điều mà các Javascript Developers rất khó có thể hiểu nó ở lần đầu tiên, nhất là đọc các bài viết miêu tả bằng code về nó. Nhưng với miêu tả trực quan thì khó, chúng ta có thể giải thích điều đó thông qua gif hình ảnh miêu tả hoạt động của Event Loop.

Đọc thêm

6 cách khai báo function trong JavaScript

JavaScript là có thể coi một ngôn ngữ vô cùng phức tạp và vô số định nghĩa mà các người mới và các lão làng cũng phải lắc đầu. Tuy nhiên, trong sự phức tạp đấy nó mang ý nghĩa riêng cho các trường hợp mà chúng ta ứng dụng. Cách khai báo hàm trong JavaScript cũng vậy, có rất nhiều cách để chúng ta khai báo.

Đọc thêm

Javascript Tips #1: Array

Bài viết chủ yếu tổng hợp các kỹ thuật nhỏ nhưng có võ trong JS. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và xử lý các tính huống cơ bản một cách thông minh hơn

Đọc thêm

Kiến thức cơ bản về file package.json

Tệp package.json là phần cốt lõi của hệ sinh thái Node.js và là phần cơ bản nhất để hiểu và làm việc với Node.js, npm và cả JavaScript

Đọc thêm

Xây dựng Progress Bar khi Upload file với JavaScript

Tính năng này đã được triển khi ở các ông lớn như facebook, google... khi đó quá trình đăng tải tệp tin của bạn sẽ được hiển thị theo tỉ lệ phần trăm để giúp người dùng biết khi nào quá trình tải tệp hoàn thành. Điều này giúp ích rất nhiều đối với việc cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Đọc thêm

Cache dữ liệu lấy từ API qua ví dụ đơn giản

Cache không còn là một từ quá xa lạ đối với một lập trình viên web. Chúng ta hay nghe tới nó khi xử lý các yêu cầu truy vấn ở phía máy chủ khi xử lý các yêu cầu có tính thường xuyên và lặp dữ liệu

Đọc thêm