Codestus

JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình động. Nhẹ và phổ biến, hầu như hiện nay được sử dụng trên hầu hết các trang web. Là ngôn ngữ có thể làm việc phía máy khách và hiện tại có thể xử lý ở phía máy chủ. Nó là môn ngôn ngữ thông dụng và mang không nhiều tính OOP.

October 01, 2023

Phân biệt async và defer trong thẻ script

Trong khi sử dụng thuộc tính async, quá trình phân tích cú pháp HTML đang diễn ra, bất kỳ tập lệnh nào có thuộc tính async đều được tìm nạp từ mạng một cách không đồng bộ cùng với quá trình phân tích cú pháp HTML.

2 phút đọc

6526 lượt xem

October 01, 2023

CSS Grid #1: Tìm hiểu về Grid

Chúng ta hãy bắt đầu thay suy nghĩ về CSS Grid đi nhé. Đây là Cheatsheet về mọi thứ bạn có thể làm với Grid để bắt đầu vào năm 2021!

3 phút đọc

6446 lượt xem

October 01, 2023

Promise Memoization Pattern

Nếu bạn đang tìm hiểu về cách triển khai bộ nhớ đệm (caching) cho Promise, thì đây sẽ là một bài viết dành cho bạn.

3 phút đọc

5516 lượt xem

October 01, 2023

Cùng tìm hiểu về Promise và Async/Await trong JavaScript qua các ví dụ

Mọi thứ trên web hiện nay đều có xu hướng tiêu tốn thời gian, nếu bạn thực hiện một lệnh gọi API để truy vấn dữ liệu, bạn có thể sẽ cần đợi một khoảng thời gian để phía Server phản hồi. Vì thế, lập trình bất đồng một là kỹ năng cần thiết mà lập trình viên cần biết.

6 phút đọc

9898 lượt xem

October 01, 2023

Xây dựng UI Component Design Systems dành cho lập trình viên Frontend (Phần 2)

Có 2 cách để chúng ta thiết kế, xây dựng hệ thống. Lựa chọn phù hợp chủ yếu dựa trên việc bạn là ai và bạn cần đạt được những gì.

4 phút đọc

5948 lượt xem