Codestus

Latest blog.

The latest posts recently.

March 02, 2022

Cách lấy giá trị thuộc tính CSS với Javascript

Đôi khi, khi phát triển dự án chỉ sử dụng CSS sẽ không đủ đối với nhu cầu bạn cần cho một hiệu ứng cần xây dựng. Bạn sẽ cần điều chỉnh được giá trị CSS với Javascript. Nhưng làm sao để lấy giá trị trong CSS để có thể làm việc này?

4 phút đọc

4213 lượt xem

February 13, 2022

Một thủ thuật đơn giản để tối ưu quá trình kết xuất trong React

Chúng được gọi là các đối tượng mô tả giao diện người dùng. Chúng mô tả giao diện người dùng mà React sẽ tạo ra trên DOM.

6 phút đọc

5096 lượt xem

February 12, 2022

Giám sát hiệu xuất ứng dụng với React Profiler

Sẽ tốt hơn nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể theo dõi và đánh giá được thời gian kết xuất và gửi thông tin đến máy chủ trong ứng dụng mà, điều này giúp chúng ta có thể kiểm soát và chủ động theo dõi hoạt động của ứng dụng hơn.

4 phút đọc

4942 lượt xem

October 18, 2021

Cải thiện hiệu xuất tương tác form trong React

Xử lý form trong các ứng dụng React hiện tại là một điều không thể thiếu. Từ đó, nó cũng mang đến nhiều hệ luỵ về hiệu xuất nếu chúng ta xử lý sai về nó. Vậy làm thế nào để cải thiện hiệu xuất của Form trong React được cho là đúng?

13 phút đọc

5462 lượt xem

October 16, 2021

Sử dụng React Context như thế nào cho hiệu quả?

Ứng dụng Context trong React và useReducer tốt hơn và hiệu quả hơn như thế nào?

6 phút đọc

5881 lượt xem