Codestus

Latest blog.

The latest posts recently.

April 01, 2023

Refresh token trong Axios như thế nào?

Việc triển khai `refresh token` có thể không còn xa lạ đối với nhiều frontend dev trong chúng ta.

6 phút đọc

1098 lượt xem

March 31, 2023

Axios Interceptors! Tại sao chúng ta cần nó?

Mặc dù đã sử dụng nó rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự tận dụng hết những gì nó đang có. Trong lần này, như tiêu đề đã đề cập, chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu một trong số những thứ quan trọng của Axios mà bạn cần phải biết là Axios Interceptor.

5 phút đọc

1210 lượt xem

December 17, 2022

React.useTransition() hook là gì và sử dụng thế nào?

Một số cập nhật giao diện người dùng nên có sự ưu tiên, thực hiện càng nhanh càng tốt (Nhập giá trị vào một input hay chọn một option từ dropdown), trong khi đó một số thành phần khác nên có độ ưu tiên thấp hơn (lọc danh sách).

6 phút đọc

1723 lượt xem

December 10, 2022

Tìm hiểu về useImperativeHandle hook trong React

`useImperativeHandle` được tạo ra cho các kịch bản mà bạn quyết định `refs` sẽ có và được quyền truy cập gì từ một thành phần tuỳ chỉnh.

5 phút đọc

3530 lượt xem

August 07, 2022

Typescript - Biên dịch & đóng gói thư viện với Webpack 

Cấu hình các files Webpack giữa các dự án có thể khác nhau vì nó là một công cụ và các nhà phát triển sẽ luôn giữ nó làm tất cả mọi việc. Nhưng một thư viện đơn giản như hiện tại, tất cả những gì chúng ta cần làm là bundle ra các mã theo chuẩn `es5`.

8 phút đọc

1362 lượt xem